Dành cho bác sỹ

  • Khoa học đằng sau LIPITEAR là một vi mô có chứa phospholipid và triglycerides chuỗi trung bình (MCTs) và sử dụng công thức sử dụng duy nhất không chứa chất bảo quản. LIPITEAR được sản xuất bởi một sự đổi mới công nghệ cho phép đồng nhất lan rộng vào màng nước mắt làm cho các phospholipid và triglyceride có sẵn.
  • Điều này rất quan trọng vì hai thành phần này tạo điều kiện thuận lợi cho LIPITEAR bắt chước bộ phim nước mắt tự nhiên. Cả hai thành phần đều hoàn thành các mục đích khác nhau:
  • Phospholipid ổn định màng nước mắt, neo giai đoạn lipid vào pha nước bên dưới và duy trì cấu trúc lipid được tổ chức và đàn hồi.
  • Triglycerides tái tạo lá chắn lipid sinh lý, điều khiển sự bay hơi của màng nước mắt và các đặc tính quang học của nó.
  • Nhờ thành phần của nó,LIPITEAR tạo thành một lá chắn lipid bảo vệ và đàn hồi giúp phục hồi môi trường thích hợp cho một bề mặt mắt khỏe mạnh, tạo điều kiện cho các quá trình sửa chữa sinh lý phát sinh từ khô mắt, phẫu thuật và xói mòn giác mạc. LIPITEAR cũng hiệu quả trong việc khôi phục bề mặt đồng đều và mịn màng, với các tính chất quang học tuyệt vời.
  • Bạn cũng có thể thấy cơ chế hoạt động của nó trong video của chúng tôi.
Contact Me on Zalo
0866689823